Spørgeskema vedr. AMU tilskud til efteruddannelse

Har du fast bopæl i Danmark?
Du har fast bopæl i Damark hvis du ifølge cpr-registret aktuelt har status som bosiddende i Danmark
 *
Hvad er det højeste niveau for din(e) uddannelse(r)? *