Scholen met hoge doorstroom naar bètatechniek - de succesfactoren

Ik geef toestemming om mijn gezicht tijdens deze webinar in beeld te brengen als publiek en als ik aan het woord ben. *