Ondersteuning PPS door Wij Zijn Katapult – Lessen voor de toekomst

Het ministerie van OCW heeft in 2020 RIF 2014-2018 (RIF 1.0) laten evalueren door Dialogic [1]. Hieruit komt een positief beeld naar voren. RIF blijkt een belangrijk instrument om de samenwerking tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken en de doelstellingen van de RIF-projecten worden grotendeels gerealiseerd.  Een mooi compliment voor alle pps'en die zich daarvoor hebben ingespannen! Verder zijn de pps'en overwegend positief over de ondersteuning van Katapult.

Jullie geven aan dat Katapult helpt om de kwaliteit van aanvragen te verhogen en de ontwikkeling van de pps ondersteunt door knelpunten tussen praktijk en beleid te signaleren en op de agenda te zetten. Hier zijn we natuurlijk blij mee! Maar omdat het altijd beter kan horen we graag hoe we onze ondersteuning kunnen optimaliseren.

Wij stellen het enorm op prijs als je een korte vragenlijst over onze dienstverlening invult. Het kost je maximaal vijf minuten. Alvast hartelijk dank!

[1]  Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/15/dialogic-ecorys-eindrapport-eindevaluatie-rif-mbopdf/dialogic-ecorys-eindrapport-eindevaluatie-rif-mbopdf.pdf

Vragenlijst

Ben je betrokken bij meerdere RIFs? Dan graag bij het beantwoorden van de vragen uitgaan van het project waarvoor je de meeste ondersteuning hebt gehad van Katapult.
In welke functie heb je te maken (gehad) met ondersteuning vanuit Katapult? Meerdere antwoorden mogelijk *
 
Van welke diensten heb je gebruik gemaakt? Meerdere antwoorden mogelijk *
Powered byFormsite