logo URL
 
 
INSCRIPCIÓ AL SERVEI AGENDA URL
INSCRIPCIÓN AL SERVICIO AGENDA URL
 
 

captcha
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades subministrades s’incorporaran en un arxiu de dades de caràcter personal, titularitat de la Universitat Ramon Llull Fundació, i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa que requereixi la seva participació en aquesta llista de distribució. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els esmentats drets i per qualsevol aclariment, pot enviar un correu electrònic a cperez@rectorat.url.edu.
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los datos facilitados se incorporarán en un archivo de datos de carácter personal, titularidad de la Universidad Ramon Llull Fundació, y se utilizarán exclusivamente para la gestión administrativa que requiere su participación en esta lista de distribución. En cualquier caso, el cesionario puede ejercer, en relación a sus datos personales, los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercer los mencionados derechos y para cualquier aclaración, puede enviar un correo electrónico a cperez@rectorat.url.edu.