Inscripció Jornada Ètica Recerca Ciències Socials URL
INSCRIPCIÓ TANCADA

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al telèfon 93 602 22 45
o al correu adelpozo@rectorat.url.edu.

Moltes gràcies,