FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

captcha
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades subministrades s’incorporaran en un arxiu de dades de caràcter personal, titularitat de la Universitat Ramon Llull Fundació Privada, i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa que requereixi la seva participació en aquesta activitat. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els esmentats drets i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit al rectorat de la Universitat Ramon Lull Fundació Privada (c. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a gcoromines@rectorat.url.edu.
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los datos facilitados se incorporarán en un archivo de datos de carácter personal, titularidad de la Universidad Ramon Llull Fundació, y se utilizarán exclusivamente para la gestión administrativa que requiere su participación en esta actividad. En cualquier caso, el cesionario puede ejercer, en relación a sus datos personales, los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercer los mencionados derechos y para cualquier aclaración, puede enviar un correo electrónico a gcoromines@rectorat.url.edu.