Inscripció Jornada URL-Càritas 2019
TANCADA

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al telèfon 93 602 22 27
o al correu msala@rectorat.url.edu.

Moltes gràcies,