INCIDÈNCIES I QUEIXES SOBRE DRETS LINGÜÍSTICS A LA URL
INCIDENCIAS Y QUEJAS SOBRE DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN LA URL
INCIDENTS AND COMPLAINTS ABOUT LANGUAGE RIGHTS AT THE URL
    Pots presentar la teva incidència o queixa de manera anònima. No obstant, tingues present que, si no ens facilites les teves dades personals, no et podrem comunicar la resolució de la incidència:

Puedes presentar tu incidencia o queja de forma anónima. Sin embargo, ten presente que, si no nos facilitas tus datos personales, no te podremos comunicar la resolución de la incidencia:

You can submit your incident or complaint anonymously. However, please note that if you do not provide us with your personal information, we will not be able to inform you of the resolution of the incident: