+
 +
Has fet la sol·licitud per a l'obtenció d'un ajut de mobilitat per a l'estudiant dins la Modalitat B de l'AGAUR que convoca la Generalitat de Catalunya segons la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya per al curs 2019-2020 (MOBINT 2019)? *
Per què no has fet la sol·licitud? *
Has obtingut una beca del Sistema General del ministeri d'Educació durant el curs 2018-2019? *
Has estat beneficiari d'una altra beca de mobilitat promoguda per aquesta o d'altres entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL? *

IMPORTANT:
un cop emplenat aquest formulari, hauràs de:
1) En primer lloc, signar el formulari i imprimir-lo
2) En segon lloc, enviar el formulari per tal que quedi resgistrada la teva sol·licitud
3) Finalment, presentar el formulari imprès
a l'Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL
    (c. Claravall, 1-3. Barcelona), en horari de 9h a 14h, fins a les 14h del divendres 19 de juliol de 2019 juntament
    amb la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificació acadèmica original (descarrega-te-la aquí) atorgada per la Secretaria General del Centre
    o Facultat de l’estudiant.
  • Fotocòpia del resguard de sol·licitud de la beca de la Modalitat B de l'AGAUR (MOBINT 2019), en cas
    que hagis sol·licitat la beca.
Signatura:
clear

RECORDA ENVIAR EL FORMULARI!
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Universitat Ramon Llull Fundació. Finalitat: tramitar les beques a favor dels alumnes de la URL. Legitimació: compliment d’obligació legal i compliment de missió d’interès públic. En base al consentiment de la persona interessada. Destinataris: les dades es podran comunicar a Administracions públiques amb competències en la matèria. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Universitat Ramon Llull Fundació. Trobareu informació addicional en aquest enllaç.