Inscripció Acte Inaugural URL | Inscripción Acto Inaugural URL | Registration URL Inauguration Ceremony

 

INSCRIPCIÓ TANCADA 


Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al tel. 93 602 22 12
o a l'email acteinaugural@url.edu._____________________________________________INSCRIPCIÓN CERRADA 


Para cualquier consulta pueden dirigirse al tel. 93 602 22 12
o al email acteinaugural@url.edu.
_____________________________________________REGISTRATION CLOSED


For any queries, please contact us at
93 602 22 12
or at acteinaugural@url.edu.