Inscripció Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat 2021
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TANCAT
des de les 18h del dilluns 1 de març de 2021.

Segons estableixen les bases dels premis,
no s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini.

Moltes gràcies!
Oficina de Recerca i Innovació
c. Claravall, 1-3. Barcelona
Tel. 93 602 22 26 | premisrecerca@url.edu