มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

อยู่สีบ้าน

 +

ข้อมูลผู้บริจาค (เลือก 1 อย่าง) *

มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

หากประสงค์จะบริจาคเข้าโครงการพันดวงใจเพื่อครูอาวุโส  
กรุณาระบุช่อนางฟ้า (ตัวแทนที่ท่านต้องการให้เป็นผู้ประสานงาน)
นางฟ้าตัวแทน *


วิธีบริจาค *

สำหรับผู้ทีประสงค์บริจาครายเดือน

กรุณาระบุ ระยะเวลาเป็นเดือน และ จำนวนเงินบริจาคต่อรายเดือน ที่ประสงค์จะบริจาคด้วยค่ะ

 เป็นเวลา (เดือน)เดือนละ (บาท)
บริจาค รายเดือน
** ทางมูลนิธิฯจะออกใบเสร็จทีเดียวเมื่อบริจาคครบ 1 ปี หรือ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ หากระบุไว้น้อยกว่า 12 เดือนค่ะ


**กรณีที่ท่านประสงค์จะบริจาคเข้าทั้ง โครงการพันดวงใจเพื่อครูอาวุโส และ โครงการอื่นๆของมูลนิธิมาแตร์เดอี
กรุณาระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะบริจาคให้แต่ละโครงการด้วยค่ะ

จ่ายเป็นเช็ค

โอนเงินเข้าธนาคาร

เพียงเดือนละ 500 บาท ก็สามารถช่วยคุณครูอาวุโสได้แล้วค่ะ  ** ถ้าบริจาคครบอย่างน้อย 1 ปี (12 เดือน) ในจำนวน 500 บาท/เดือน 
(หรือแแบบครั้งเดียวขั้นต่ำ 6000 บาทขึ้นไป) ได้รับเสื้อ 'ดวงใจ' เป็นที่ระลึก 1 ตัวด้วยน่ะคะ

เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาด้านต่างๆของมูลนิธิ เช่น โครงการบ้านเทพ, กองทุน Serviam, สนับสนุนทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล, ฯลฯ


ตัดผ่านบัตรเครดิต

Visa
MasterCard

ยืนยันการเป็นผู้บริจาค

ลายมือผู้บริจาค * 🛈
clear
Powered byFormsiteReport abuse

ฝ่ายมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมภพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-251-4047, 02-254-9724-6 ต่อมูลนิธิฯ
โทรสาร. 02-251-4047, 02-254-4672, 02-255-2023